sozopol Созопол

 • България, Област Бургас, Созопол
  • 1 стая
  • Етаж/общ брой етажи: 3/4
  • Квадратура: 48 м2
 • 56 000 EUR
 • 1167 EUR за 1 м2
 • България, Област Бургас, Созопол
  • 3 стаи
  • Етаж/общ брой етажи: 3/4
  • Квадратура: 125 м2
 • 148 000 EUR
 • 1184 EUR за 1 м2
 • България, Област Бургас, Созопол
  • 2 стаи
  • Етаж/общ брой етажи: 3/4
  • Квадратура: 73 м2
 • 115 000 EUR
 • 1575 EUR за 1 м2
 • България, Област Бургас, Созопол
  • 1 стая
  • Етаж/общ брой етажи: 2/5
  • Квадратура: 52 м2
 • 63 000 EUR
 • 1212 EUR за 1 м2
 • България, Област Бургас, Созопол
  • 1 стая
  • Етаж/общ брой етажи: 1/4
  • Квадратура: 40 м2
 • 56 000 EUR
 • 1400 EUR за 1 м2
 • България, Област Бургас, Созопол
  • 2 стаи
  • Етаж/общ брой етажи: 1/3
  • Квадратура: 58 м2
 • 69 900 EUR
 • 1205 EUR за 1 м2
 • България, Област Бургас, Созопол
  • 1 стая
  • Етаж/общ брой етажи: 1/2
  • Квадратура: 41 м2
 • 39 000 EUR
 • 951 EUR за 1 м2
 • България, Област Бургас, Созопол
  • 2 стаи
  • Етаж/общ брой етажи: 2/5
  • Квадратура: 63 м2
 • 59 000 EUR
 • 937 EUR за 1 м2
 • България, Област Бургас, Созопол
  • 2 стаи
  • Етаж/общ брой етажи: 3/5
  • Квадратура: 73 м2
 • 77 000 EUR
 • 1055 EUR за 1 м2
 • България, Област Бургас, Созопол
  • 2 стаи
  • Етаж/общ брой етажи: 3/4
  • Квадратура: 66 м2
 • 65 000 EUR
 • 985 EUR за 1 м2
 • България, Област Бургас, Созопол
  • 2 стаи
  • Етаж/общ брой етажи: 3/5
  • Квадратура: 81 м2
 • 73 500 EUR
 • 907 EUR за 1 м2
 • България, Област Бургас, Созопол
  • 3 стаи
  • Етаж/общ брой етажи: 4/4
  • Квадратура: 135 м2
 • 155 000 EUR
 • 1148 EUR за 1 м2
^ Нагоре
Ние сме на връзка
и готови да помогнем.