ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ В БЪЛГАРИЯ: ОСНОВНИ МОМЕНТИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОЦЕСА

ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ В БЪЛГАРИЯ: ОСНОВНИ МОМЕНТИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОЦЕСА

Много хора изявяват желание да закупят собствено жилище в България. Притежаването на апартамент или къща в чужбина често се счита за перспективен инвестиционен проект, предоставящ възможност за получаване на доходи от наем или комфортна почивка, независимо от туристическия сезон.

 

Напоследък нараства броят на клиентите, насочени не към придобиването, а към продажбата на недвижими имоти в България. Такива сделки също са много търсени в страната. Продажбата на жилище може да се осъществи успешно, като се обърнете към професионалисти, избягвайки ненужните проблеми и трудности. Експертите на IMPERIUM REALTY ще съдействат при сключване на сделка за покупко-продажба на всеки недвижим имот, като предоставят пълна подкрепа на страните на всеки етап от сътрудничеството: от определяне на цената до сключване на споразумение.

 

ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ В БЪЛГАРИЯ

Продажбата на апартаменти в България може да включва различни бюрократични процедури, които изискват внимателно спазване на правила и процедури, за да се сключи правна сделка за прехвърляне на собствеността на новия собственик.

Първата стъпка на собственика на имота е да избере вида на продажбата: дистанционна, спешна или неспешна продажба. Екипът на агенция IMPERIUM REALTY оказва съдействие на всеки собственик на апартамент в България, помагайки му да извлече максимална полза от сделката. За да се възползвате от тази оферта, трябва да подадете заявка на сайта.

 

ЕТАПИ НА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТ В БЪЛГАРИЯ:

1. Оставете заявка на сайта ни за първоначална консултация.

2. Оценка на имота – предоставяне на копия от документи, снимки и договаряне на достъп до апартамента, договаряне на крайната сума и условията по сделката.

3. Подписване на договор за предоставяне на посреднически услуги.

4. Създаване на портфолио от апартаменти. Брокерите стартират рекламна кампания в различни платформи.

5. Показване на апартамента, водене на преговори с евентуални купувачи, както и подписване на предварителен договор с бъдещия нов собственик.

6. Прехвърляне на депозита на собственика на апартамента.

7. Подготовка и събиране на необходимите документи за успешна сделка.

8. Прехвърляне на приходите към продавача и приключване на транзакцията.

Свързвайки се с агенция IMPERIUM REALTY, вие получавате цялостна подкрепа за сделката за продажба на недвижим имот. IMPERIUM REALTY гарантира спазването на всички права и интереси на собствениците чрез оценка на апартамента, съдействие за намиране на купувач и сключване на договор в съответствие с действащото законодателство на България.

 

ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ДИСТАНЦИОННО

Ако не можете да присъствате лично в България, за да продадете апартамента си, това няма да е пречка за сделката. Законодателството на страната позволява продажбата на недвижими имоти чрез пълномощно. Оставете заявка и специалистите на IMPERIUM REALTY ще ви помогнат бързо и изгодно да сключите споразумение. Опитен адвокат ще наблюдава процеса на прехвърляне на имущество и получаване на приходите.

 

СРОКОВЕ

Според опита на нашите брокери средният период от време, необходим за продажба на апартамент в популярни курортни градове в България, варира от един месец до шест месеца. Скоростта на процеса зависи от няколко фактора, като местоположението на имота, неговите характеристики и цена.

 

ИЗКУПУВАНЕ НА ВАШИЯ НЕДВИЖИМ ИМОТ

Етапите на закупуване на недвижим имот в България са следните:

1. Свържете се с нашата фирма и получете първоначална консултация.

2. Оглед на апартаменти, проверка на документи и предмети за правна чистота.

3. Подписване на договор за покупка на недвижим имот.

4. Извършване на пълно плащане по договора и приключване на сделката.

 

IMPERIUM REALTY гарантира, че целият процес на закупуване е в съответствие с българското законодателство.


Няма коментари

^ Нагоре
Ние сме на връзка
и готови да помогнем.